Vaitiolovelvollisuus

Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötiedot ovat tietoja, jotka kerätään palvelun tarjoamiseksi, henkilön tunnistamiseksi, yhteyden ottamiseksi palvelun tarjoamiseen tai ongelmien ratkaisemiseksi. Emme käsittele arkaluontoisia henkilötietoja sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 (GDPR tai EU-asetus 2016/679).

Olemme sitoutuneet suojelemaan asiakkaidemme ja käyttäjien yksityisyyttä sekä heidän yksityisyyttään. Toimintamme Internetissä on kaiken asiaankuuluvan toiminnan ja asiaa koskevan Euroopan unionin lainsäädännön ja Viron tasavallan lakien, mukaan lukien EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679, mukainen. Suoritamme kaikki varotoimenpiteet, mukaan lukien hallinnolliset, tekniset ja fyysiset toimenpiteet, kerättyjen henkilötietojen suojelemiseksi. Vain valtuutetut henkilöt voivat käyttää tietoja ja muokata niitä.

Mitä tietoja kerätään?

Vieraillessaan verkkosivustoilla kerätään henkilökohtaisia ​​teknisiä tietoja vierailijasta. Palveluympäristöt keräävät myös henkilökohtaisia ​​tietoja palvelujen tarjoamiseksi ja henkilöiden tunnistamiseksi. Tekniset tiedot rajoittuvat käytetyn tietokoneen tai verkon Internet-osoitteeseen (IP-osoitteeseen), tietokoneen selaimen ja käyttöjärjestelmän ohjelmistoversioon, vierailun aikaan (aika, päivämäärä, vuosi). IP-osoitteita ei liitetä henkilökohtaisesti tunnistettaviin tietoihin paitsi palveluympäristöissä, joissa tämä on ylimääräinen turvatoimi. Tietoja verkkosivustojen vierailuista ja vierailuista kerätään verkkosivustojen ja palveluympäristöjen parantamiseksi ja niiden käytön helpottamiseksi. Palveluympäristöt (mukaan lukien eepos) keräävät henkilökohtaisia ​​tietoja sopimusten toteuttamiseksi ja yksityishenkilöitä kiinnostavista aiheista (mukaan lukien ostoskorin sisältö, mieltymykset, asenteet, käyttäytyminen jne.) Parantaakseen odotetun tiedon toimittamista mahdollisuuksien mukaan ja siten parantaen asiakaskokemusta palvelusta ja suoramarkkinoinnista.

Luonnollisten henkilöiden osalta kerättäviin tietoihin sisältyy tarvittaessa henkilökohtainen tunnistenumero, viestinnän nimi, sähköpostiosoite, matkapuhelin, sijaintipaikkakunta ja -maa. Jotta oikeushenkilöitä koskevia tietoja voitaisiin käsitellä, keräämme rekisteröintinumero, ALV-numero, nimi, maa, osoite, sähköpostiosoitteet yhteyttä ja laskutusta varten, yritystä edustavien yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet sekä puhelinnumerot.

Maksettaessa palveluista luottokortti- tai linkkipalvelun kautta vain Maksekeskus AS: llä on pääsy pankkikorttitietoihin ja pankkipalveluiden rekistereihin, joka antaa vain tietoja maksun onnistumisesta ja kortin neljästä viimeisestä numerosta. Suostumuksen palveluun tarvittavien henkilökohtaisten ja liittyvien tietojen keräämiseen antaa palvelun tilaaja tilauksen yhteydessä. Tilatessasi palvelun suostumus lasketaan asianmukaisella aikaleimalla.

Kuinka kauan kerättyjä tietoja säilytetään?

Mukauttamattomien teknisten verkkosivustojen ja palvelualustojen keräämiä tietoja säilytetään toistaiseksi. Henkilökohtaisiin tiedusteluihin ja / tai liiketoimiin liittyvät henkilötiedot säilytetään 7 vuoden ajan viimeisestä vuorovaikutuksesta palveluntarjoajan kanssa kirjanpitolain mukaisen kirjanpitovelvollisuuden takia. Vuorovaikutukseen sisältyy muun muassa reagointi suoramarkkinointiin katsomalla tai napsauttamalla linkkiä.

Kenelle kerätyt tiedot voidaan siirtää?

Kerättyjä ja käsiteltyjä henkilötietoja voidaan siirtää ilman yksilön suostumusta vain viranomaiselle tai henkilölle, jolla on välitön laillinen oikeus siihen (kuten tuomioistuimelle tai syyttäjälle) ja jolla on laillinen tarve. Asiakkaiden palveluun syöttämiä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina, ja oikeus käsitellä, luovuttaa tai siirtää näitä tietoja on yksinomaan tietojen omistajan (asiakkaan) vastuulla.

Mitä oikeuksia henkilöllä on kerättyihin tietoihin?

Oikeus käyttää, oikaista ja lopettaa tietosi. Oletusarvoisesti henkilökohtaisia ​​tietoja ei julkaista, ellei niitä ole hyväksytty (osallistu koulutukseen / seminaareihin / konferensseihin). Jokaisella on oikeus tutustua henkilötietoihinsa palveluympäristössä. Jos parannus on mahdollista palvelusta ja palveluympäristöstä riippuen, se voidaan tehdä välittömästi.

Jos henkilökohtaisia ​​tietoja ei voi muokata, käyttää, julkaista verkkosivustolla tai palveluympäristössä, meidän on lähetettävä hakemus tietojen hankkimiseksi tai oikaisemiseksi tunnistettavalla tavalla. Tiedot annetaan tai korjataan mahdollisuuksien mukaan 7 työpäivän kuluessa. Jos haluat luopua suoran markkinoinnin tarjouksista kaikille tai joillekin aiheille, voit tehdä sen heti kunkin lähettämäsi markkinointikirjeen alaosassa olevan linkin kautta. Muutos tulee voimaan heti.

Jos henkilötietojen käsittelylle, julkistamiselle tai saatavuudelle (ei enää ole) oikeudellista perustaa, voidaan edellyttää tietojen lopettamista tai poistamista, tietojen luovuttamisen lopettamista tai pääsyä tietoihin. Tätä varten hakemus olisi tehtävä tavalla, jolla henkilö tunnistetaan.

Hakemus hylätään, jos
– se voi vaikuttaa haitallisesti toisen henkilön oikeuksiin ja vapauksiin,
– se voi estää palvelun tarjoamista tai palvelun tarjoamisen laiminlyöntiä,
– se voi estää lainvalvontaviranomaisten toimintaa,
– se ei ole teknisesti välttämätöntä ja / tai mahdollista,
– hakijaa ei ole oikeudellisesti sitova tietoihin.
– hakijan henkilöllisyyttä ei voida tunnistaa.

Tietosuojakäytännön ehdot ja muutokset

Käyttämällä verkkosivustoja ja / tai palveluympäristöjä, olet lukenut ja hyväksynyt nämä ehdot. Pidätämme oikeuden muuttaa tämän tietosuojakäytännön yleisiä ehtoja tarpeen mukaan ilmoittamalla siitä kaikille osapuolille.